TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

DENÚNCIA A LA COMISSIÓ EUROPEA


En data 17 de setembre de 2009 hem presentat denúncia a la Comissió Europea per vulneració de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, una vegada s'estan tolerant activitats potencialment contaminants del sòl i s'està tramitant l'atorgament de la Llicència ambiental per a la ubicació d'una planta de cogeneració d'energia elèctrica mitjançant Biomassa. Aquestes activitats poden provocar danys irreversibles en la en l'Espai de la Xarxa Natura 2000 - Riu Congost al seu pas pel terme municipal de la Garriga.