TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dimarts, 14 d’octubre de 2008

ENTREGA DE SIGNATURES A L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGAEl passat dia 13 d'octubre vàrem fer entrega de les signatures recollides contra el projecte de la planta de biomassa.
A continuació reproduim la instància que les acompanyava


Senyora:

Jordi Gràcia i Castro, amb NIF XX.XXX.XXXX, amb domicili a carrer XXXXXXXXXX de la Garriga, telèfon XXXXXXXXXX i amb correu electrònic XXXXXXXXX, en nom i representació de LA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST.EXPOSA:


Que el sotasignant, amb el suport de 2.285 signatures que s’adjunten i les entitats: Associació de Veïns Barri de Ca n’Illa, Associació de Veïns Els Gorcs de Llerona, Ampa IES Vil·la Romana, Ampa Escola Giroi, ADQUIRA (Associació afectats productes químics i radiacions ambientals, Llançadora Associació d’Artistes, Associació Dones d’Ara, ICV de la Garriga, la CUP de la Garriga, Assemblea Joves La República-CAJEI, Residència Millet Park, Residència Reig, Vida Interior, S.L., Gran Hotel Balneari Blancafort, Termes La Garriga, ens manifestem contraris a la instal·lació del projecte de planta de cogeneració d’energia amb biomassa, presentada per l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. pels següents motius:

a) Indefinició del projecte
b) Proximitat al nucli urbà
c) L’augment de tràfic pesant
d) La falta de garanties dels efectes innocus sobre la salut de les emissions
e) Els possibles efectes ambientals no estudiats
f) La modificació del Pla General Urbanístic
g) La mancança d’estudis independents sobre la viabilitat econòmica, industrial, ambiental i ecològica d’aquesta instal·lació energètica i del seu sistema d’extracció de biomassa.
h) La falta d’un estudi d’impacte ambiental que determini amb tot rigor científic, els efectes sobre la salut de les personesPer tot això,

SOL·LICITA

Que d’acord amb els motius exposats, l’equip de govern municipal que vostè representa en nom de l’Ajuntament, rebutgi l’atorgament de la llicència ambiental a l’esmentat projecte de planta de cogeneració d’energia amb biomassa presentat per l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L., així com no realitzi la requalificació urbanística sol·licitada per l’empresa promotora de la planta.

La Garriga, 13 d’octubre de 2008


Signatura:D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de Documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament.
SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

divendres, 10 d’octubre de 2008

CRÒNICA XERRADA SOBRE BIOMASSA I SALUT

Una notícia té el ressò que els mitjans de comunicació li vulguin donar. Aquesta deu ser una màxima del periodisme. Us preguntareu per què hem començat aquest article amb aquesta afirmació, bé hem volgut esperar una setmana per veure quin ressò mediàtic tenia la xerrada-col·loqui titulada “Biomassa i salut”.

Excepte la cobertura que va realitzar en Quique Roca amb la nova televisió per internet La Garriga LG Televisió (http://ip.tvcatalunya.tv/lagarrigatv.php), la qual agraïm, la resta de medis locals han quedat muts. Malgrat haver-hi algun fotògraf fent fotos, no s’ha publicat absolutament rés. Només alguns articles d’opinió, en un sentit o en un altre, han vist el llum. És cert que no vàrem fer cap nota de premsa per publicar (la qual cosa creiem tendenciosa) però tampoc cap mitjà de comunicació s’ha posat en contacte amb nosaltres o amb el Dr. Ferrís.

Per tot això passo a resumir la crònica de la xerrada-col·loqui titulada “Biomassa i salut” celebrada el dissabte dia 20 a les 20 hores a l’auditori de música de la Garriga. Demano disculpes als professionals del periodisme per l’intrusisme.

Primer volem aclarir que abans de convidar al Dr. Ferrís vam visionar anteriors conferències i vam demanar a professionals de la medicina que valoressin el seu contingut i ens donessin el seu parer. La seva feina, avalada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) també ens va semblar que donava prou garanties per fer una exposició d’aquest tipus (www.pehsu.org). Volíem que es tractés el tema directament, no d’una manera general com s’ha vingut tractant en les darreres conferències on podem tots estar d’acord en el seu contingut perquè no es concreta rés.

Malgrat ser dissabte, les vuit del vespre i fer mal temps, més de 150 persones omplien l’auditori de música, clara evidència de la necessitat d’informació que té la població. Els representants de la plataforma, van comentar els objectius d’aquesta entitat i tot seguit presentaren l’acte.

El Dr. Ferrís va dividir la seva intervenció en dos parts, la primera servia com introducció i en ella es van tocar temes com: el dret a la salut de les persones, estar sota la legalitat no és garantia de salut (històricament els límits legals s’han anat modificant a la baixa), la febre econòmica en la construcció de polígons al costat mateix de zones residencials (poligonitis), l’intrusisme professional (“només els metges haurien de poder parlar de salut”), les malalties provocades pels contaminants medi ambientals tarden molts anys en manifestar-se i ho fan de manera diferent segons les persones.

La segona part es va centrar en el binomi biomassa i salut. Ha destacar frases com: les emissions de la planta de biomassa no seran inoqües, el problema principal és la quantitat i proximitat d’allò que cremen, la concentració dels contaminants al voltant d’un sol focus emissor és proporcional a la seva proximitat i l’afirmació de l’OMS de l’any 2003 quan diu que les emissions de partícules no tenen nivells mínims inoquos per a la salut. I el darrer consell “aplicar sempre el principi de prevenció”.

Al final es van llegir totes les preguntes i comentaris fets pel públic.

Aquesta xerrada-col·loqui va ser gravada en vídeo i, amb l’autorització del ponent, tothom qui vulgui consultar-la ho pot fer a través del mail plataformacongost@gmail.com.


Jordi Gràcia
Plataforma Antiincineradora del Congost