TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dimarts, 21 de juliol de 2009

DECLARACIÓ DE METGES CONTRA LA INCINERACIÓ

http://www.noincineradorabcn.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?v=hwI1ul5PBrc

Resum roda de premsa de la presentació Declaració de Metges Contra la Incineració. 15 de juliol de 2009.

Roda premsa donada per:

Eduard Rodriguez-Farré. Doctor en Medicina. Professor d’Investigació de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona IIBB-CSIC. Cap del Grup de Neurotoxicologia Ambiental de CIBERESP.
Merçe Girona, PCRR – EdC (Plataforma Cívica Prevenció de Residus-Ecologistes de Catalunya)
Albert Ferris, CAPS (Centre d’Anàlisi i Planificació Sanitari)
Oscar Perez, PCRR – EdC

Durant la roda premsa, a pregunta d’un company de la Plataforma Antiincineradora del Congost, va quedar molt clar que, tot el que es va explicar, és aplicable a les incineradores de Biomassa, com la es vol instal·lar a la Garriga. Les preguntes i les respostes estan explicades en aquest resum.

El Dr. Eduard Rodriguez, comença la roda de premsa comentant que, es pot trobar informació, que ratifica el motiu de la declaració de metges contra la incineració, a la Web www. caps.cat/mediambient, en la qual hi podeu trobar informes britànics i italians.

També diu que cal comparar els currículums de les 16 persones que han signat el manifest, amb el currículum dels qui defensen la incineració, la major part dels signants son metges i científics.

La història ens demostra que la tecnologia i els polítics tarden molt en reconèixer els descobriments científics, moltes vegades quan ho fan el mal és irreparable. Normalment es tarden 10 o 20 anys en acceptar els coneixements científics i quan es fa s’intenta aplicar-ho tant a la baixa com sigui possible i econòmicament rendible.

Tota incineració genera dioxines, furans i altres tipus d’elements. Des del punt de vista científic no hi ha cap dubte d’aquesta afirmació, però des del punt de vista dels tècnics i polítics, s’intenta ignorar i desacreditar quan es posen de manifest aquest temes.

Als anys 70 i 80 es varen constatar els efectes perjudicials per a la salut de les emissions de les incineradores, arrel d’aquests coneixements consolidats es varen establir les primeres normes.

Entre els 96 i 97 es varen instaurar uns nivells màxims d’emissions de les dioxines i furans a les plantes incineradores, ja que en aquell moment es va considerar que es tenien que eliminar, i es va fer en el Conveni d’Estocolm en el Programa de les Nacions Unides l’any 2001.

Aquests coneixements no tenen cap dubte i cap científic els pot rebatre, però ens trobem que estan completament ignorats.

Les emissions de les que hem parlat, provoquen que el nostre organisme sigui molt més vulnerable.

Tota incineració genera dioxines, furans i altres tipus d’elements. Aquestes substàncies determinent una alteració del sistema immunològic, actuant com si fossin hormones ambientals, i aquest tipus d’acció, fa que el nostre organisme quedi alterat: baixen les defenses del nostre organisme, afecta la capacitat reproductora masculina, que actualment ha baixat brutalment, i augmenta també el nombre de càncers.

La incineració per més perfecta que sigui i per mes dispositius tècnics que porti, emet mercuri, cadni, etc, junt amb dioxines i furans.

Ja hem ens trobat moltes vegades que ens diuen que han incorporat noves tecnologies que aturen les emissions i desprès es pot comprovar que no és així.

Malgrat s’estigui dins els límits que marca la normativa, el més important és la quantitat que es crema, el que s’acumula durant l’any.

La Normativa es molt criticable i la gestió de les cendres també.

En la incineradora de Martorell, varen dir que les emissions de dioxines eren 0, els anàlisis han demostrat que moltes vegades supera la norma multiplicada per 10, els metges ens preguntem, que és el que passa cada dia?

Per moderna que sigui la tecnologia, per molt que diguin les raons econòmiques i tecnològiques, al final estudis publicats recentment demostren que tots portem aquestes substàncies tòxiques permanents dins el nostre cos, que son contaminants orgànics tòxics persistents.

Les mares passen aquest tòxics al seus fills durant l’embaràs i la lactància i això provoca dèficits als nadons, les capacitats dels individus queden reduïdes.

Hora 11,58 del DVD
Membres de la Plataforma antiincineradora del Congost va fer les preguntes següents:

Pregunta.- Estaríem interessats en saber, quan parlem d’incineració d’aquestes macro plantes que cremen restes de poda i restes del sector forestal, si estaríem parlant del mateix criteri.

Resposta.- Sens dubte , els problemes son els mateixos que els de les incineradores de residus urbans, tota cogeneració d’energia quan s’estan cremant residus, s’està generant el mateix en qualsevol incineradora, està passant el mateix al 100%, donat que l’origen del problema es la combustió. El temps ha demostrat que la realitat sempre ha superat les advertències del científics, quan els deien alarmistes.

Pregunta.- El que ens preocupa és que es vol instal·lar a 500 mtrs. de 3 escoles i nuclis urbans.

Resposta.- És evident que la proximitat és un factor, però no és l’únic. Una incineradora a prop de tres escoles no hauria d’existir, però l’impacte que acaba afectant es la disseminació.

Hora 12,09 DVD
Pregunta.- No seria bo que l’administració tingués en compte, a part de l’informe mediambiental, un informe de impacte sobre la salut?.

Resposta.- Si, aquesta es una de les reivindicacions que fa anys estem demanant, però cal tenir present que els estudis d’impacte mediambiental, excepte en els països nòrdics, son molt laxos, a Espanya anem molt endarrerits, els criteris de rigor son molt mes alts als Estats Units i Canada, que no pas a la Unió Europea.

Hora 12,13 DVD
Pregunta.- Us plantegeu algun tipus d’acció legal, o altre tipus.

Resposta.- Farem una divulgació del nostre comunicat i pensem fer tot una sèrie d’accions de pressió contundents i importants, per sensibilitzar els nostres polítics.
Pensem estendre aquest manifest a molts més metges i esperem que seran desenes els que s’hi adhereixin.

RODA DE PREMSA DEL 8 DE JULIOL DE 2009

La Plataforma antiincineradora del Congost, ha convocat aquesta roda de premsa arrel dels darrers acontaixaments en relació a la tramitació per part del grup Tamayo de la Planta de Biomassa al municipi de la Garriga.


PRINCIPALS ARGUMENTS JURÍDICS FORMULATS PER LA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST


1. CAL DEIXAR SENSE EFECTE EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL SOL·LICITADA ATENENT A LA INCOMPATIBILITAT D’USOS ENTRE LA PLANTA I EL PLANEJAMENT VIGENT EN LA ZONA ON ES PRETÈN UBICAR LA MATEIXA.

2. El Riu Congost, en el seu pas pel terme municipal de la Garriga i al costat dels terrenys on es troben situades les instal·lacions del grup TAMAYO, es troba inclòs dins la proposta catalana de llocs d’importància comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 aprovada per l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4735 del dia 6/10/2006).

3. L’EQUIPAMENT QUE ES PROJECTA I PEL QUE S’HA SOL·LICITAT LLICÈNCIA AMBIENTAL HA DE SER CONSIDERAT COM A SISTEMA GENERAL, I PER TANT CAL DENEGAR DITA LLICÈNCIA. A MÉS LA SEVA UBICACIÓ IMPLICARIA UNA REVISIÓ PRÈVIA DEL PLA GENERAL.

4. LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR B-8 PRESENTADA EL PASSAT MES DE SETEMBRE VA CADUCAR PEL TRANSCURS DELS DOS MESOS SENSE PRONUNCIAMENT DE L’AJUNTAMENT.

5. EN CAP CAS ES POT ENTENDRE ATORGADA PER SILENCI ADMINISTRATIU LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, EN SER CONTRÀRIA AL PLANEJAMENT VIGENT.

6. En l’hipotètic cas que l’activitat que es vol implantar s’ajustés planejament, primer s’hauria de desenvolupar el sector B-8 mitjançant la tramitació del corresponent Pla Parcial, i prèvia descontaminació de sòls i del seu entorn.

7. LA PLANTA DE BIOMASSA ÉS INCOMPATIBLE AMB ELS USOS PREVISTOS PEL SECTOR DE SÒL DE SÒL URBANITZABLE B-8, ATENENT AL PREVIST EN L’ARTICLE 217 DE LES NNUU DEL PLANEJAMENT VIGENT.

8. L’AJUNTAMENT TOLERA UNA ACTIVITAT QUE ACTUALMENT ES DESENVOLUPA AL SECTOR B-8 DE LA GARRIGA, I QUE NO S’AJUSTA ALS PARÀMETRES URBANÍSTICS ESTABLERTS EN EL PLANEJAMENT VIGENT. NO ENS CONSTA QUE L'AJUNTAMENT HAGI INCOAT CAP EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA O D'ACTIVITAT DURANT AQUESTS ANYS.

9. SOBRE EL DRET A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: INEXISTÈNCIA D’UN DEBAT PÚBLIC SOBRE LA IDONEÏTAT DE LA UBICACIÓ PREVISTA I DE LES ALTERNATIVES EXISTENTS.

10. EN CAS DE DENEGAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, L’AJUNTAMENT NO HAURIA D’INDEMNITZAR L’EMPRESA REBROT I PAISATGE SL ATENENT A LA INCOMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB EL PLANEJAMENT

11. PER TAL D’IMPLANTAR UNA NOVA ACTIVITAT DE PLANTA DE COGENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE BIOMASSA EN UNS TERRENYS ON S’HAN DESENVOLUPAT ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL SÒL CALDRIA APORTAR UN NOU INFORME PRELIMINAR DEL SÒL PER TAL DE DETERMINAR SI ELS SÒLS ESTAN CONTAMINATS, I ESPECIALMENT ATENENT A LA PROXIMITAT AL RIU CONGOST.

12. A tall d’informació els i volem dir que el increment d’edificabilitat que representaria l’aprovació del canvi puntual del Pla General de la Garriga passant del 3% al 35% d’edificabilitat, presentaria un augment de un 1.487% i l’estimació del augment de valor d’aquesta finca rondaria els 5 milions euros que traduït en pessetes seria aprox. 800 milions de pessetes. D’axó no se’n podria dir que es el típic “pelotazo”?

13. L’ajuntament no ha volgut donar crèdit, a l’informe mèdic presentat per la plataforma, però tampoc han aportat cap altre informe contradictori.

PUBLICAT EL 3 DE JULIOL

Cuando el rio suena…..

Fa uns quants dies que ens estan arribant informacions, des de diferents mitjans, que afegeixen molt mes dubtes a la instal·lació de la incineradora de la Garriga,
En el diari Avui, amb data 03/03/09, Joan Boix, conseller delegat de la principal serradora de Catalunya, afirma que la biomassa de França es un 30% o un 40% més barata i que amb aquestes condicions serà difícil que hi hagi incentius per recollir arbres aquí, a Catalunya.
Posteriorment ens assabentem que l’empresa Tamayo vol instal·lar una altra incineradora a Berga. En un article al Regió7, amb data 06/02/09, Carles Vilaseca, soci de Rebrot i Paisatge, explica que estan tramitant la instal·lació d’una incineradora de la mateixa capacitat que la de la Garriga, també diu que es farà al costat d’una depuradora, propietat d’un soci de Rebrot i Paisatge, Ramon Codina, i que hi pensen assecar llots de la depuradora. Finalment reconeixen que les incineradores contaminen.
El passat dia 22 de juny, es va celebrar a Sant Celoni un debat sobre la biomassa; els ponents eren, entre altres, Carles Vilaseca (Tamayo), Jordi Bartrolí, de la UAB. Hi varen assistir veïns de els Gorgs i membres de la Plataforma, i ens vàrem assabentar que Rebrot i Paisatge vol instal·lar una incineradora a el Baix Empordà, concretament a Albons, en aquest cas també al costat d’una depuradora. També varen explicar que a Portugal s’està incinerant biomassa importada d’Alemanya. Curiós, oi? A Portugal, biomassa de Alemanya?
Durant el debat, un veí de els Gorgs va fer una pregunta a Jordi Bartrolí, professor de química a la UAB:
" A quina distància dels habitatges hauria d’ estar una planta incineradora de biomassa?
Va donar-hi voltes i voltes i va dir:
" Crec que no li he contestat, la veritat”.
En acabar la conferencia, un grup s’hi va apropar i li varen recriminar la seva poca claredat. Va dir que sí, que era veritat que les incineradores de biomassa contaminen, però que això no ho podia dir públicament. A partir d’aquí, ens sorgeixen molts interrogants i moltes preguntes.
Si la biomassa es molt més barata a França, Alemanya, etc., qué faran les empreses privades? El mes raonable és que busquin el millor preu, per tant el raonament que netejaran els boscos de Catalunya no s’aguanta. Algú ha donat ordres a persones qualificades per tal que no diguin que aquestes instal·lacions contaminen? ¿Com pot ser que la Generalitat, i concretament el Departament de Medi Ambient, el senyor Baltasar, està informant favorablement sobre la instal·lació d’aquestes incineradores, sense tenir en compte els advertiments de l’OMS, referent als perjudicis greus per la salut i recomanen allunyar-les del nucli urbà com a mínim 5 Km.? Com és que Portugal està cremant biomassa d’Alemanya, i França té excedents que ven a Espanya. Si aquest sistema es tan fabulós, per què Alemanya i França no aprofiten aquests recursos per instal·lar noves incineradores? No deu ser que a Europa no volen incineradores de biomassa perquè contaminen, i pretenen fer amb la biomassa el mateix que amb l’engreix dels porcs, que ens els porten a Catalunya i Portugal perquè Europa no vol la merda que produeixen?
Es una casualitat que col·loquin les incineradores al costat de les depuradores? No deu ser que amb la pantalla de la biomassa, pensen cremar llots de depuradora d’una manera encoberta? Ens consta que el govern no sap què fer-ne, dels llots i els resulta un gran problema desfer-se’n.
Massa dubtes, molta manipulació, poca claredat, i una gran dosi de irresponsabilitat política.
Plataforma antiincineradora del Congost

LA NOTÍCIA MÉS ENLLÀ DEL SEU OBJECTIU

Després de més d’any i mig que es va tenir coneixement públic del projecte de la planta de biomassa a la Garriga, hem vist i llegit a la premsa local i comarcal un clar partidisme a favor de la instal·lació d’aquesta indústria.

Podríem assenyalar dates concretes de la publicació de notícies, o més aviat publireportatges, aparegudes en determinats medis de comunicació on es mostraven les grans virtuts del projecte, on es prenia com a dogma de fe totes les resolucions a favor de l’Administració, on s’interpretaven intencionadament informes i, sobretot, es demonitzaven els dubtes que des de la ciutadania es plantegen.

No sabem quins interessos hi ha darrera de tot això i no serem nosaltres qui doni lliçons d’ètica periodística, però de la mateixa manera que els professionals de la medicina fan el seu jurament hipocràtic, els del periodisme haurien de fer el seu i donar les notícies amb una imparcialitat molt més rigorosa.