TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

PRINCIPI DE PRECAUCIÓ

Tres metges locals han publicat un manifest, actualment recolzat per més de 60 profesionals sanitaris, en el que es prioritza el principi de precaució als interessos econòmics.

Biomassa i salut


Reflexions sobre el projecte d’instal·lació d’ una planta de cogeneració d’energia amb biomassa forestal a la nostra comarcaÉs sabut que les energies renovables constitueixen una alternativa desitjable per reduir altres fons d’ energia més contaminants, com són les obtingudes a partir dels combustibles fòssils. Les administracions públiques dels governs abonen el seu desenvolupament. El mateix Parlament Europeu es pronunciava fa uns tres anys respecte a una d’ aquestes potencials fonts energètiques, la biomassa, com “una alternativa per combatre el canvi climàtic i les emissions d’efecte hivernacle, amb una consegüent reducció de la dependència del recurs energètic no regenerable, com és el petroli”.

El projecte d’ instal·lació d’ una planta de biomassa en el terme de La Garriga ha estat ben rebut per sectors que veuen com a desitjable no tan sols la contribució en la producció d’ energia “més neta”, si no també altres beneficis com poden ser la neteja dels boscos amb la previsible disminució del risc d’ incendis forestals, i també la creació de nous llocs de treball. Així doncs, el seu interès radicaria no tan sols en aquest aspecte relacionat amb el medi ambient, si no també en el rendiment econòmic que podria comportar.

Des de que es coneix el projecte, la societat civil, els governs municipals i els partits polítics de La Garriga i de les poblacions veïnes com Les Franqueses i L’Ametlla del Vallès han procurat dotar-se de la informació suficient per abonar la seva instal·lació o bé cercar raons per oposar-s’hi.

Una de les raons per posar en qüestió la idoneïtat del projecte és el relacionat amb els efectes perjudicials per a la salut dels ciutadans que viuen en aquests entorns.

Sabem que les evidències sobre els efectes perniciosos dels contaminants sobre la salut a vegades no són fàcils d’establir, ja que en l’aparició de les malalties concretes hi poden intervenir molts altres factors com els genètics, dietètics, temps d’exposició a les substàncies tòxiques, etc.

Considerant a la biomassa com a font d’ energia renovable sembla donar-se la paradoxa de que amb la seva crema es pot contribuir a la reducció de la contaminació global, però a costa d’empitjorar el medi ambient de les zones properes a la planta esmentada.


De les dades que hem pogut conèixer a través dels estudis publicats i de les opinions de grups experts, ens sembla important destacar-ne els següents :

· La combustió de la biomassa genera multitud de gasos, partícules i substàncies químiques, diòxid de carboni, òxids de nitrrògen, monòxid de carboni, diòxid de sofre, compostos orgànics volàtils i molts d’ altres, molts d’ ells amb potencials cancerígens i teratògens (malformacions en el fetus) per efecte de la seva acumulació en l´ organisme.

· La crema de grans volums, que es realitzaria de forma continuada la majoria dels dies de l’ any, malgrat els procediments previstos per reduir-ne el seu impacte, deterioraria de forma indiscutible la qualitat de l’ aire.

· La proximitat de la instal·lació a les zones habitades on hi ha una població escolar molt a prop de la mateixa comportaria una exposició mantinguda a les substàncies contaminants (aquest tipus d’ instal·lacions haurien d’ubicar-se, segons els experts a la major distancia possible dels llocs residencials, superant com a mínim els quatre quilòmetres).

Per tot això, creiem aquest previsible empitjorament de la qualitat de l’aire augmentaria els riscos potencials sobre la salut humana.

Encara que les agències que han de valorar els nivells de contaminants puguin considerar que no superen els permesos legalment, ateses les consideracions esmentades, és raonable contemplar el “principi de precaució”, pel qual han d’establir-se accions per la protecció individual i col·lectiva de la salut, inclòs abans d’establir de forma científicament concloent la relació causa - efecte.

Com a professionals de la salut que treballem en l’entorn comunitari on està projectada la planta de biomassa volem manifestar la nostra oposició a aquest projecte en el seu disseny actual.Dr. Joan Padrós Bou Dr. Enric Domènech Pardo Dr. Ramon Velayor Balcells