TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

MANIFEST DE REGIDORS I EX REGIDORS DELS AJUNTAMENTS DE LA GARRIGA, LES FRANQUESES I L'AMETLLA DEL VALLÈS


AQUEST DIMECRES 9-12-09 AL VESPRE ÉS VA PRESENTAR EL MANIFEST “D’OPOSICIÓ A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA D'INCINERACIÓ DE BIOMASSA EN EL SECTOR B8 DE LA GARRIGA”.

AQUEST MANIFEST L’HAN SIGNAT, FINS A AVUI, 36 CÀRRECS I EXCÀRRECS ELECTES DELS MUNICIPIS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA QUE AHIR EL VAN PRESENTAR A LA SEU CONSELL DE POBLE DE LLERONA (LES FRANQUESES).

EL MANIFEST


Els i les sota signants, càrrecs electes i excàrrecs electes dels Ajuntaments de la Garriga,
l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès, manifestem la nostra oposició a la
instal·lació d’una planta d’incineració de biomassa en el sector B8 de la Garriga.


Els i les sotasignants no estem en contra de les energies renovables i la planta de cogeneració
d’energia amb biomassa forestal és una d’elles, però en no ser innòcua ni neta, considerem que,
abans de la seva implantació, s’han de tenir en compte molts altres factors.


Entenem que l´ús d’aquesta matèria es positiva com energia renovable, destinada a finalitats
d’interès local i a partir dels recursos de l’entorn. Però entenem que aquest no és el cas de la
planta que es vol instal·lar, que té per objectiu principal la producció d’energia elèctrica que es
comercialitzarà a la xarxa general, amb la crema de 60.000 tones anyals, d’incert
subministrament.


Considerem que aquesta energia no és innòcua, ja que metges especialistes i persones de ciència
han alertat dels perills que pot representar per a la salut. La combustió produeix emissions
(CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines)
que són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties greus.


La ubicació prevista es molt propera a zones industrials, masies i zones residencials, amb
equipaments escolars, i tot que les emissions declarades no superin els màxims permesos per la
llei, caldria tenir present que no estan adaptades a la normativa europea, es raonable aplicar el
principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600
metres com està projectat.


El transport de les 60.000 tones de biomassa són d’aprovisionament incert, ja que no existeix
cap pla forestal que garanteixi l’abastiment de materia primera suficient., i generarà un volum
important de camions de gran tonatge que complicaran la mobilitat de l’entorn.


És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000. No
s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar
l’ecosistema. La planta desequilibrarà l’entorn natural, restant valor a altres activitats d’interès
social i econòmic com l’activitat termal i balneària de la Garriga i l’activitat agrícola i ramadera
de l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès doncs la ubicació proposada està molt a prop
de camps de conreu i les emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el
sòl, les plantes i els animals i així entrarien a la cadena alimentària.


Cal remarcar que, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, el Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès i el Consell de Poble de Llerona ja han aprovat diferents mocions de
rebuig a la ubicació de la planta incineradora.


Atès que per tal d’encabir aquesta planta incineradora en les instal·lacions de la deixalleria
Tamayo cal fer una modificació del Pla General de la Garriga i vist que, amb l’actual projecte,
aquesta actuació només afavoreix interessos privats.


Considerem que no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic o jurídic
que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest indret i per tots aquest
motius, sumant-nos a les nombroses protestes socials que aquest projecte ha provocat, palesat en les 3000 signatures personals que ja han estat recollides, LA NOSTRA OPOSICIÓ ÉS
CATEGÒRICA.


A més, per ratificar el que hem exposat, volem donar el nostre suport a l’Associació Plataforma Antiincineradora del Congost per la seva tasca i ens adherim al seu manifest.


La Garriga, L’Ametlla i Les Franqueses a 9 de desembre de 2009.