TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

MANIFEST DE LA PLATAFORMA

MANIFEST
DE L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST

EN CONTRA DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BIOMASSA

AL MUNICIPI DE LA GARRIGA

L’Associació Plataforma Antiincineradora del Congost no està en contra de les energies renovables i la planta de cogeneració d’energia amb biomassa forestal és una d’elles, però en no ser innòcua ni neta, considera que, abans de la seva implantació, s’han de tenir en compte molts altres factors. Per aquest raonament es manifesta obertament en contra de la instal·lació d’una planta de cogeneració d’energia a base de biomassa forestal, al terme municipal de la Garriga, pels següents motius:

1. Metges especialistes i científics s’han pronunciat en contra d’aquesta planta pel perill que representa per a la salut.
2. Les plantes de biomassa no deixen de ser incineradores. Es considera energia renovable, però no neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties greus.
3. La proximitat del projecte a zones residencials i a població escolar. Encara que les emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable aplicar el principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600 metres com està projectat.
4. La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte ecològic sinó econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el màxim de benefici. No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva energia va directament a la xarxa general.
5. No hi ha cap pla forestal per a l’aprovisionament de les 60.000 tm/any de biomassa, que necessita la planta, en un radi de 50 km. Distància determinada pel món científic per mantenir l’equilibri de les emissions del CO2.
6. És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema.
7. Malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels veïns dels municipis afectats i hipoteca el territori.
8. L’administració pública no pot admetre que els interessos particulars d’una empresa la condicioni a modificar el pla general urbanístic per encabir-hi la planta de biomassa i a la vegada legalitzar les irregularitats consentides en els darrers anys.
9. És un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en compte l’opinió dels municipis colindants afectats.
10. La majoria de partits polítics amb representació a l’Ajuntament de la Garriga, excepte UDC, ICV i GIG, fins a dia d’avui, malgrat totes les denúncies presentades per la Plataforma, no han mostrat cap interès per aturar aquest projecte. Al contrari, l’avala i el recolza plenament en un exercici de total irresponsabilitat que hipoteca present i futur de tots els municipis afectats, i és per això que els fem responsables de les conseqüències.IRREGULARITATS DETECTADES

* L’Ajuntament de la Garriga no va posar el projecte a l’exposició pública ni veïnal, que pertocava, abans de trametre l’expedient a la Conselleria de Medi Ambient.

* Davant les primeres al·legacions presentades, nov. de 2007, a l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada), aquest organisme de la Generalitat va demanar arguments a l’empresa promotora per contestar-les. D’aquesta manera demostra la poca solidesa del primer informe favorable realitzat l’any anterior pel mateix OGAU.

* Les següents al·legacions obliga l’OGAU a rectificar, en dos informes posteriors, les seves conclusions. I així determina que el projecte s’ajusta a la llei malgrat que no existeix el certificat de compatibilitat urbanística, que obliga la llei 3/98 de “procedimiento administrativo”.

* La Conselleria de Salut inicialment va denegar l’autorització si no es presentava informació addicional. Malgrat que aquest requeriment no va ser complert, finalment va donar el seu vist i plau tot i manifestar no haver estat presentada la documentació sol·licitada.

* Informe de l’UPC, s’encarrega un informe de dispersió ambiental (nov-08) que creiem contradictori, incomplet i tendenciós. S’ha requerit l’Ajuntament a fer una exposició pública per part de l’UPC. A data d’avui no s’ha fet.

* L’Ajuntament de la Garriga no ha respòst les al·legacions ni informes jurídics, urbanístics i tècnics presentats per aquesta Associació i els seus advocats.

* Han estat presentades 2500 signatures a l’Ajuntament de la Garriga en contra d’aquesta planta de biomassa i fins ara han estat del tot ignorades, cap partit polític en les darreres eleccions va aconseguir aquest nombre de votants.

* Falta de participació i informació per part de l’Ajuntament de la Garriga.

*Les conclusions en contra, a què es va arribar sobre la planta de biomassa en el procés obert de l’Agenda 21, han quedat totalment ignorades en el seu informe final.

*Un membre dels serveis jurídics de l’Ajuntament també ha assessorat l’empresa promotora del projecte. Això hauria de qüestionar i invalidar tota decisió presa a instàncies d’aquest departament.

*L’expedient de major cabuda a favor de l’empresa promotora inclou terrenys de domini públic hidràulic i camins públics. Esperem que l’Ajuntament de la Garriga i l’ACA (Agència Catalana d’Aigua) puguin justificar la seva desídia en la defensa del patrimoni públic.És per tots aquest motius que rebutgem la possibilitat plantejada, que al terme municipal de la Garriga hi pugui anar aquesta planta de cogeneració amb biomassa forestal.

Recentment hem rebut el suport de l’ajuntament de Les Franqueses que s’ha posicionat unànimement en contra de la planta incineradora de biomassa i de càrrecs i excàrrecs electes de l’ajuntament de la Garriga.


La Garriga, desembre de 2009

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST

Correu electrònic: plataformacongost@gmail.com
Blog: http://antiincineradoradelcongost.blospot.com/Col·laboracions econòmiques a través de