TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

diumenge, 10 de gener de 2010

CATALUNYA RADIO ENTREVISTA L'ALCALDESSA DE LA GARRIGA

Si voleu sentir l'entrevista, son aproximadament tres minuts, cliqueu aquest link i busqueu "el defensor de l'oient del 04.01.10."

http://catradio.cat/pcatradio/crItem.jsp?seccio=seccio&idint=2131

1) Li haurem de recordar a la senyora alcaldessa de la Garriga, sobre la paraula incinerar, que precisament per intentar evitar les connotacions negatives que hi ha en aquesta paraula i definició, el parlament espanyol va aprovar un Reial Decret, concretament "el RD 653/03 del 30 de mayo sobre incineración de residuos" que intenta contradir el que diu la ciència i determina que segons el combustible que una planta industrial crema aquesta planta és o no una incineradora.

També volem recordar-li que a la pag. 10 de l'informe de l'OGAU (al qual també vostè i el seu partit va presentar al·legacions encara no resoltes) al punt 9.3 sobre "Prescripcions i condicions referents a la gestió de residus" diu textualment "Les condicions de funcionament de la instal·lació d'incineració de residus hauran de donar compliment al RD 653/2003, sobre incineració de residus i en especial pel què fa a: Condicions d'incineració: la temperatura dels gasos de combustió serà superior a 850º ..."

Eufemísticament se li pot donar el nom que vostè vulgui però no deixarà mai de ser una incineradora.

2) També li hem de recordar i afirmar que NO hi ha cap pla forestal que garanteixi el subministrament de biomassa forestal durant el propers 25 anys de funcionament de la planta, en un radi de 50 km tal com diuen els experts per tal de mantenir l'equilibri mediambiental en les emissions de CO2 (si la biomassa forestal ve de més lluny l'equilibri es trenca, i es produiria més CO2 de l'acumulat, a través de la fotosíntesi, en la biomassa que arribi a la planta).